CÔNG TY CP TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC

Địa chỉ :60 Phan Bá Phiến, P.12, Tân Bình, TP. HCM 
Điện Thoại :  028.6686 2223
Email : info@cpcjsc.com
Website: cpcjsc.com